BCdemol
vorige lid volgende lid
Hoogvliet Totaalonderhoud

Hoogvliet Totaalonderhoud is een familiebedrijf uit Spijkenisse dat al vier generaties schilderwerk, glasservice en onderhoudswerkzaamheden uitvoert in de regio Rijnmond. Het team van Hoogvliet Totaalonderhoud werkt al bijna 70 jaar voor woningcorporaties, VvE’s, gemeentes, zorginstellingen en scholen.
Onze passie ligt in het creëren van een hoge woon- of gebruiksbeleving.
We komen dagelijks bij onze klanten thuis, op de werkplek of in hun gebouw. Dit is de plek waar ze zich vertrouwd en beschermd voelen of de plek waar ze geconcentreerd hun werk verrichten. Wij beseffen goed dat het ingrijpend kan zijn als op die plek vreemde mensen over de vloer komen. Daarom gaan alle medewerkers van Hoogvliet Totaal daar uiterst zorgvuldig mee om. Ons belangrijkste doel is om de bewoners of gebruikers met zo weinig mogelijk overlast, snel weer te laten genieten van hun huis of gebouw.

Onze waarden

Efficiëntie & Vakmanschap
We voeren een uitgebreide conditiemeting uit naar de staat van uw woning, gebouw, complex of school. We brengen helder in kaart wat de benodigde werkzaamheden zijn om de materialen zo lang mogelijk in goede staat te behouden of om te renoveren volgens uw wensen. Ons vakmanschap en inventief inzicht leveren niet alleen kort na het onderhoud, maar ook op lange termijn de beste kwaliteit en de laagste onderhoudskosten.

Betrokkenheid en verbondenheid
We zijn een familiebedrijf in hart en nieren. We renoveren en voeren onderhoud uit. Maar daar voegen we betrokkenheid en verbondenheid aan toe. Wij betrekken u in het proces en houden u altijd op de hoogte. Zo leveren we het product en het werk dat u van ons verwacht.

Onze diensten
Hoogvliet Totaalonderhoud levert vakmanschap en kwaliteit in renovatie en onderhoud. Hoogvliet Totaalonderhoud biedt:
Planmatig gevelonderhoud
Conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning
Energiebesparende maatregelen
Klimaatbeheersingsmaatregelen
Schilderwerkzaamheden
Glasservice
Klachtenonderhoud incl.24 uurs-service

Onze klanten
Hoogvliet Totaalonderhoud werkt voor woningcorporaties, scholen, VvE’s, gemeenten, zorginstellingen en verzekeraars. 

Onze werkwijze
Wij hebben op basis van onze jarenlange ervaring per branche een specifieke module ontwikkeld die gebaseerd is op het resultaatgericht samenwerkingsproces.

Deze modules zijn gericht op:
Advies over onderhoud en renovatie
Uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden

De modules zijn:
Hoogvliet Totaalonderhoud woningcorporatiemodule
Hoogvliet Totaalonderhoud schoolmodule
Hoogvliet Totaalonderhoud VvE-module
Hoogvliet Totaalonderhoud zorgmodule
Hoogvliet Totaalonderhoud gemeentemodule
Onze werkwijze bestaat uit de volgende hoofdstappen:

Vooraf wordt door ons of een derde, onafhankelijke partij een conditiemeting gedaan naar de staat van de woningen of panden.
Gezamenlijk worden met alle betrokken partijen meetbare kwaliteitsuitgangspunten voor het werk bepaald. Deze vormen de basis van de resultaatverplichting waarop een permanente kwaliteitscontrole mogelijk is. Zo borgen we dat ons werk continue aan de kwaliteitseisen voldoet.
Dan doen we op basis van de afgesproken uitgangspunten en de opname van de huidige kwaliteit, voorstellen voor onderhoudscenario’s en activiteitenplannen. Daarbij kijken wij niet alleen naar het uit te voeren werk op korte termijn maar nadrukkelijk ook naar de kosten over de totale exploitatieperiode.
Gezamenlijk wordt een meerjarig onderhoudsscenario gekozen waarin staat vermeld welke werkzaamheden door wie en wanneer worden uitgevoerd.
Naast het aan gaan van een samenwerking op de lange termijn is het natuurlijk ook mogelijk om een momentgerichte aanpak van uw vastgoedwerkzaamheden te verzorgen. Wat u het beste past, onze werkwijze blijft gelijk.

Onze maatschappelijke betrokkenheid
Schilder^sCOOL is het opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud. Schilder^sCOOL heeft als doel de schilderopleidingen kwalitatief te verbeteren en efficiency-voordelen te behalen door het opleidingsproces gezamenlijk uit te voeren. Hoogvliet Totaalonderhoud is een erkend leerbedrijf. En omdat we graag ons steentje bij willen dragen aan de maatschappij, bieden wij opleidingsplaatsen aan voor de Schilder^sCool.
Jacquot Odijk, financieel directeur van Hoogvliet Totaalonderhoud is ook lid van het bestuur van Schilder^sCool Rotterdam.

Jacquot Odijk

Overzicht
Activiteiten